Tuesday, March 5, 2013

Bunga dah Layu

Kau bunga yang dah layu,
kau bunga yang tidak berguna lagi,
Kau bunga yang tiada serinya lagu,
Kau bunga yang tidak berbau lagi,
Kau bunga yang dah layu.....